Upoważnienie ustawowe ministra zdrowia obejmuje prawo do określenia jednolitych wzorów dokumentacji medycznej mającej istotne znaczenie dla szybkiego i skutecznego udzielania świadczeń zdrowotnych, ustawa nie precyzuje jednak katalogu tych dokumentów, pozostawiając tę decyzję rozeznaniu ministra. 

Jedynie obowiązkowo ma zostać wydany wzór książeczki zdrowia dziecka jako gwarancja usystematyzowania i kompleksowego monitorowania opieki zdrowotnej o charakterze profilaktycznym przez rodziców dziecka i osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem.

Czytaj: Rzecznik Praw Dziecka apeluje o Książeczkę Zdrowia>>>

Upoważnienie ustawowe ministra zdrowia pozwala na określanie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania w sposób uwzględniający rodzaje podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, a także konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej, rzetelnego jej prowadzenia oraz ochrony danych i informacji dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

O wprowadzenie książeczki zdrowia dziecka apelował Rzecznik Praw Dziecka. Dokument ten pozwoli na zebranie i utrwalenie danych o czynnościach medycznych realizowanych w stosunku do dzieci na terenie całego kraju.