Organizacja powstała w 1999 roku, w którym opublikowała raport na temat reformy Unii Europejskiej. W roku 2003 think-tank zainicjował międzynarodową debatę satelitarną na temat projektu traktatu UE, który później stał się Traktatem Lizbońskim. 

Organizacja prowadzi konferencje, opracowuje analizy oraz raporty w pięciu głównych tematach: Europa Globalna, Zielona Europa, Europejska Jakość Życia, Europa Konkurencyjna oraz Europa Przyszłości. Dla celów wymiany poglądów działa internetowa platforma dyskusyjna pod nazwą Europa Debatująca. Siedziba tink-tanku mieści się w Brukseli, w centrum dzielnicy instytucji europejskich.

Polska Federacja Szpitali zrzesza 72 członków. Misją organizacji jest reprezentowanie interesów szpitali na krajowym oraz międzynarodowym rynku ochrony zdrowia, a celem wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu.

Federacja chce działać poprzez wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej na rzecz wzrostu poważania i motywacji kadry zarządzającej oraz na rzecz organizacji grup zakupowych. Dąży do obniżenia kosztów ubezpieczeń, oferuje pomoc w zarządzaniu inwestycjami i pozyskiwaniu kapitału.  Pragnie stworzyć system zarządzania ryzykiem oraz dążyć do poprawy jakości opieki szpitalnej, informatyzacji oraz ergonomiki pracy. Chce doprowadzić do partnerskiej współpracy z sektorem opieki ambulatoryjnej. Działa także na rzecz wymiany danych i benchmarkingu szpitali. Organizuje szkolenia i konferencje z zakresu szpitalnictwa.