Prezes FPZ gratuluje nowemu Szefowi NFZ
\\

W związku z powołaniem Agnieszki Pachciarz na stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Szef Federacji Porozumienie Zielonogórskie Jacek Krajewski przesłał jej list gratulacyjny, przypominając jednocześnie o problemach finansowania podstawowej opieki zdrowotnej, którymi powinna się zająć jak najszybciej.

W imieniu świadczeniodawców zrzeszonych w związkach-członkach Federacji Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie, Prezes FPZ gratuluje Agnieszce Pachciarz wyboru na ważną funkcję głównej zarządzającej instytucją największego państwowego płatnika. Jednocześnie życzy, aby NFZ pod ręką nowego Prezesa, stał się organizacją wypełniającą swoją misję zgodnie z najlepszym interesem polskiego pacjenta. Krajewski zadeklarował wolę współpracy Porozumienia Zielonogórskiego w tym dziele.

Jacek Krajewski zwrócił uwagę na konieczność wzmocnienia roli podstawowej opieki zdrowotnej w systemie polskiej ochrony zdrowia. Jest to zgodne m.in. z wnioskami ostatniego raport OECD z tego roku.

Na koniec FPZ, życząc udanych decyzji i mądrych wyborów w realizacji powierzonych zadań, deklaruje także pomoc w rozwiązywaniu problemów, na jakie może trafić Narodowy Fundusz Zdrowia pod nowym kierownictwem.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.