Nowe przepisy – jak tłumaczy Resort Zdrowia – mają powstrzymać wzrost wydatków na refundację leków. Opozycja zarzuca, że nowe przepisy są nieprecyzyjne, bo za łapówkę może być uznany np. wyjazd na medyczną konferencję fundowany przez koncern farmaceutyczny. A takie wyjazdy są zgodne z prawem unijnym. Senat chce również, aby ustawowo zobowiązać lekarzy i felczerów do wypisywania na recepcie numeru PESEL (do tej pory regulowało to rozporządzenie Ministra Zdrowia). Projekt trafi ponownie do Sejmu.

źródło: Gazeta Wyborcza, 28 lipca 2007 r.