– Ciągle jednak pozostaje wiele do zrobienia w dziedzinie poprawy efektywności tych wydatków – dodał Malinowski. 

Spotkanie ekspertów i dziennikarzy było pierwszą odsłoną prac w ramach I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP.

Robert Mołdach, doradca prezydenta Pracodawców RP, wyraził zaniepokojenie działaniami Ministerstwa Zdrowia, które –jak się wydaje – w dobrej wierze realizuje swój program, ale skutki tych działań mogą być dla pacjentów bolesne.

 – Przykład mogą stanowić proponowane w służbie zdrowia podwyżki, które ostatecznie uderzą w pacjentów – stwierdził Robert Mołdach przypominając, że budżet przeznaczany na zdrowie obywateli, ma docelowo osiągnąć 6 procent polskiego PKB, a różnica pomiędzy istniejącym, a docelowym budżetem wynosi aż 25 mld zł.

Z kolei Wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz poruszyła temat zdrowia publicznego jako ważnej inwestycji oraz przypomniała, że profilaktyka, promocja i edukacja zdrowia w Polsce są na bardzo niskim poziomie. Przypomniała również o formule lekarza zakładowego, która to formuła jej zdaniem była sprawdzona, potrzebna i być może powinna zacząć znów funkcjonować w systemie.

W debacie wzięła także udział Wiceprezydent Pracodawców RP Dorota Hryniewiecka-Firlej, która poruszyła temat terapii i leków innowacyjnych oraz konieczności zwiększenia do nich dostępu. Przypomniała, że średnia europejska, to około 11 procent PKB przeznaczanych na ochronę zdrowia.

– Zależy nam na tym, by uruchomić publiczną debatę na temat problemów, przed którymi każdego dnia stoją polscy pacjenci i polskie firmy. Niezbędna jest między innymi rozmowa na temat pogodzenia dyscypliny budżetowej z koniecznością zwiększenia inwestycji w zdrowie obywateli w dobie pogarszającej się sytuacji demograficznej – powiedział Andrzej Mądrala, Wiceprezydent Pracodawców RP, dodając, że bez mądrych, ale i opartych na konsensusie decyzji w tym zakresie zagrożona będzie stabilność finansów publicznych i konkurencyjność polskiej gospodarki.
 
Robert Mołdach – inicjator i pomysłodawca I Kongresu Zdrowia Pracodawców RP – podkreślił, że jednym z podstawowych celów planowanego Kongresu jest odpowiedź na pytania o model państwa socjalnego, który niwelowałby nierówności, o zakres dostępu do opieki zdrowotnej i jej finansowanie.

– Podczas Kongresu chcemy pokazać, że sektor zdrowia jest ważnym sektorem polskiej gospodarki. Chcemy pokazać inne podejście do systemu ochrony zdrowia – podkreślił Prezydent Andrzej Malinowski.


W debacie zorganizowanej w siedzibie Pracodawców RP aktywnie wzięli udział dziennikarze reprezentujący media gospodarcze, agencje informacyjne oraz media branżowe.

I Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowy Obywatel, Zdrowa Polska” odbędzie się w dniach 29-30 września 2016 roku w Warszawie. Ma się stać się największą platformą dialogu przedsiębiorców, ekspertów oraz przedstawicieli administracji, wszystkich dla których wizja dynamicznie rozwijającej się – skoncentrowanej na pacjencie –  służby zdrowia pozostaje celem nadrzędnym. 


Pracodawcy RP