Zarządzenie wprowadza wiele istotnych a zarazem kontrowersyjnych zmian, ważnych zarówno dla środowiska medycznego, jak i dla świadczeniodawców. Zdaniem Pracodawców RP konsultacje z interesariuszami okazały się niezadowalające. Zabrakło merytorycznego uzasadnienia proponowanych zmian, w tym tych szczególnie ważnych dla dostarczycieli usług medycznych –  dotyczących zmiany wyceny wybranych świadczeń medycznych.

Eksperci Pracodawców RP przypominają też, że wiele emocji budził termin wejścia w życie zarządzenia, czyli z dniem podpisania. Zarządzenie obowiązuje już od 1 stycznia 2014 roku. Oznacza to, że świadczeniodawcy nie mieli czasu na odpowiednie przygotowanie się do nowych warunków. Wprowadzanie tak znaczących zmian w trakcie realizacji ważnych, wieloletnich kontraktów jest niedopuszczalne.

Pracodawcy RP z niepokojem wsłuchują się w obawy środowiska medycznego. Zastrzeżenia co do zapisów mają przedstawiciele szpitali zajmujących się między innymi leczeniem noworodków, opieką długoterminową oraz rehabilitacją. Są także przekonani, że kolejne wątpliwości pojawią się na początku 2014 roku.

Pracodawcy RP mocno zaangażowali się w konsultacje projektu  wyżej wspomnianego zarządzenia. W trakcie spotkania przedstawicieli środowiska okulistów oraz Pracodawców RP z Ministrem Zdrowia, zobowiązano się do przygotowania dokładnego opisu standardu leczenia zaćmy. Polskie Towarzystwo Okulistyczne wywiązało się z tego zadania w bardzo krótkim czasie, a efekty prac zostały przekazane Ministrowi Zdrowia. Dokument ten miał posłużyć do rzetelnej wyceny tego świadczenia. Tymczasem wejście w życie zarządzenia oznacza, że szansa na skorzystanie z wyników wstępnych konsultacji została zaprzepaszczona, gdyż narzucono propozycje przygotowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że opóźnienie wejścia w życie zarządzenia pozwoliłoby wyjaśnić nieścisłości i poprawić kontrowersyjne zapisy oraz rozważyć możliwość zmiany wyceny szerszego katalogu świadczeń.

Dodatkowym, mocnym argumentem  za odroczeniem tego Zarządzenia Prezesa NFZ  są także zapowiedzi Ministra Zdrowia dotyczące wprowadzenia tegorocznych, znaczących  zmian w systemie ochrony zdrowia.

Pracodawcy RP przypominają, że z takim postulatem zwracali się już wcześniej zarówno do Ministra Zdrowia, jak też do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.