Miejskie środki sfinansują między innymi budowa Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej oraz modernizację oddziału diabetologii i chorób wewnętrznych Szpitala Miejskiego im. Raszei.

W roku 2017 na inwestycji w placówkach medycznych stolica Wielkopolski przeznaczyła 16 mln zł.

Flagową ubiegłoroczną inwestycją była przebudowa i wyposażenie oddziału ginekologii Szpitala Miejskiego im. Raszei, która kosztowała 3,2 mln zł. Dzięki niej pacjentki mogą korzystać z nowej pooperacyjnej sali oraz ze zmodernizowanych nowych gabinetów zabiegowych.

- Inwestycję zrealizowano, by poprawić funkcjonowanie tej popularnej wśród pacjentek jednostki - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. - Doskonała opinia, jaką cieszy się zarówno szpital, jak i pracujący w nim specjaliści z zakresu opieki ginekologicznej, zobowiązuje. Dlatego zdecydowaliśmy się na podniesienie jakości wyposażenia i warunków pobytu pacjentek.

Natomiast w grudniu 2017 roku otwarto oddział dziennej rehabilitacji kardiologicznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia. Inwestycja ta była konsekwencją decyzji ministra zdrowia dotyczącej standardów opieki nad chorymi z ostrym zespołem wieńcowym. Dzięki temu Poznań może obecnie poszczycić się funkcjonowaniem oddziału wyposażonego w specjalistyczny sprzęt, który nie tylko znacząco poprawia możliwości rehabilitacyjne, ale również pozwala na zwiększenie liczby przyjmowanych pacjentów.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Szpital im. Strusia doczekał się również zakupu nowego tomografu. Dzięki temu pacjenci mogą liczyć na krótszy czas badania, a jednocześnie uzyskać bardziej precyzyjny wynik badania. Nowy tomograf znacząco wpłynie również na zwiększenie liczby obsłużonych pacjentów.

Na potrzeby placówki kupiono ponadto urządzenie do identyfikacji nerwów, urządzenie do resuscytacji, nowy aparaty USG i rentgenowski, a także szereg sprzętów potrzebnych do codziennej obsługi pacjentów na oddziale traumatologii narządu ruchu – takich jak fotele operacyjne, łóżka szpitalne i kardiomonitory mobilne.

Miasto wydało też prawie milion zł na kupno pojazdu do transportu medycznego i zakup sprzętu medycznego dla przychodni POSUM (Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych) oraz na dostosowanie gabinetów lekarskich i pomieszczeń ośrodka. Ponadto przeznaczyło ponad 388 tys. zł na prace modernizacyjne w placówce.

Pieniądze z miejskiej kasy pozwoliły również wyposażyć w specjalistyczny sprzęt Klinikę Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych oraz Klinikę Otolaryngologii Dziecięcej Szpitala im. K. Jonschera. Nowe urządzenia pozwalają na rozszerzenie diagnostyki i oferty działań terapeutycznych.

 [-OFERTA_HTML-]

Dzięki nim możliwe jest przeprowadzenie np. gastroskopii i kolonoskopii u niemowląt, wykonanie badania w kierunku rozpoznania choroby refluksowej przełyku poprzez badanie 24-godzinnej pH-impedancji przełykowej, a także zaplanowanie żywienia klinicznego z zachowaniem prawidłowej podaży energetycznej.

Natomiast ponad 209 tys. zł wydano na opracowanie dokumentów związanych z utworzeniem Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej, którego budowa ruszy w kolejnych latach.