W roku 2013 na ten cel przyznano z PFRON 730 tysięcy złotych. Kwota ta była przeznaczona na budynek rehabilitacyjno-sportowy wraz z wewnętrzną instalacją gazu.

W nowym obiekcie znajduje się sala gimnastyczna, miejsca do hydroterapii, fizykoterapii, muzykoterapii i terapii zajęciowej. W gabinetach lekarskim, logopedycznym i psychologicznym będzie prowadzona wszechstronna rehabilitacja podopiecznych Domu. Ośrodek będzie również służył mieszkańcom miasta Poznania i okolic.

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Serafitek znajduje się przy ulicy św. Rocha 13. Przeznaczony jest dla 60-ciu dziewczynek z niepełnosprawnością umysłową. Zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój przez stosowanie różnorodnej terapii, takiej jak rehabilitacja ruchowa, muzykoterapia, hydroterapia, terapia zajęciowa. Dzieci biorą udział w zajęciach z gimnastyki artystycznej, narciarskich, pływalni i wielu imprezach rekreacyjnych. W Domu działa teatr oraz klub olimpiad specjalnych. Dom zapewnia zajęcia logopedyczne, diagnozę psychiatryczną i psychologiczną. W 2012 roku Dom obchodził 50-lecie istnienia.

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej, zwyczajowo nazywane Siostrami Serafitkami, zostało założone w 1881 roku. W działalności Zgromadzenia dominuje praca na rzecz ludzi niesamodzielnych, nieuleczalnie chorych, osób starszych i upośledzonych dzieci.