Modernizacja finansowana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu. Szacunkowa wartość to 3 664 700 zł, w tym dotacja Urzędu wynosi 2 256 300 zł.

Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu jest samodzielnym, publicznym zakładem opieki zdrowotnej, podległym Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. 

Nad bezpieczeństwem poznaniaków i mieszkańców powiatu poznańskiego czuwa siedem zespołów specjalistycznych z lekarzami „S”  oraz  szesnaście zespołów podstawowych z ratownikami medycznymi „P”. Ze względu na wielkość obszaru działania w skład struktury organizacyjnej naszej stacji wchodzą podstacje pogotowia oraz miejsca wyczekiwania Zespołów Ratownictwa Medycznego (ZRM), które są rozmieszczone w różnych punktach miasta i powiatu poznańskiego, po to by nieść szybką pomoc w razie zagrożenia życia.