Klaster powstał na podstawie umowy partnerstwa zawartej między prezydentem Miasta Lublin oraz rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Efektem współpracy ma być wsparcie rozwoju lubelskiej branży medycznej.

Klaster Lubelska Medycyna stworzy platformę współpracy w zakresie praktyki i nauk medycznych między uczelniami wyższymi, jednostkami naukowo-badawczymi, podmiotami leczniczymi, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Korzystne warunki wymiany wiedzy i doświadczeń przyczynią się do poprawy konkurencyjności i poziomu innowacyjności członków klastra.

Podmioty będą miały możliwość zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz realizacji wspólnych projektów, między innymi w zakresie komercjalizacji badań naukowych, rozwoju turystyki medycznej i telemedycyny.

- Ochrona zdrowia i usługi medyczne to jedna z kluczowych branż gospodarki naszego miasta. Chcemy tworzyć przyjazne warunki dla dalszego rozwoju tego sektora i dawać impuls do powstawania kolejnych inwestycji i innowacji. Jestem przekonany, że przy wsparciu samorządu zainicjowana platforma współpracy nauki i biznesu przyniesie oczekiwane rezultaty – mówi Krzysztof Żuk Prezydent Miasta Lublin.

Ważnym zadaniem klastra będzie promocja lubelskiej medycyny, przedsiębiorców z regionu oraz samego miasta i województwa. Działania te będą prowadzone za pomocą platformy internetowej dedykowanej usługom medycznym i prozdrowotnym, a także poprzez organizowanie i udział w konferencjach, szkoleniach i targach branżowych oraz publikację materiałów informacyjnych.

Oprac. Magdalena Okoniewska
Źródło: Urząd Miasta Lublina