Członkowie Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego wyrazili zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją finansową szpitali powiatowych. Poziom wysokości kontraktów w latach 2012-2014 spowodował, że większość z nich zakończyła rok 2014 z ujemnym wynikiem finansowym.

Brak wzrostu finansowania w roku 2015 spowoduje, według Konwentu, dalsze ich zadłużenie, co w efekcie doprowadzi do utraty płynności finansowej.

Konwent stwierdza także w swoim stanowisku, że prowadzone od wielu lat głębokie procesy restrukturyzacji kosztów osobowych i rzeczowych spowodowały, że dalsze ograniczenie wydatków przełoży się na obniżenie się standardu usług leczniczych.

„Narodowy Fundusz Zdrowia jako płatnik przypomina sobie o szpitalach powiatowych w sytuacjach kryzysowych, kiedy lekarze zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim zamykają swoje gabinety, jak to miało miejsce na przełomie 2014 i 2015 roku. Natomiast, kiedy jest czas podziału środków, to szpitale powiatowe ustawiane są na samym końcu kolejki, ponieważ płatnik doskonale o tym wie, że powiaty, odpowiedzialne organy prowadzące szpitale, w walce o kontrakty nigdy nie będą stosować takich metod.” – czytamy w komunikacie.

Konwent, biorąc pod uwagę utrzymanie standardów leczenia pacjentów oraz ich bezpieczeństwo, domaga się wzrostu kontraktów na rok 2015 o wskaźnik inflacji w roku ubiegłym i planowany na rok bieżący. Oczekuje również rozliczenia nadlimitów wykonanych w roku 2014 na poziomie co najmniej 40 procent.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.powiatgizycki.pl, stan z dnia 9 lutego 2015 r.