Kontrola przeprowadzona przez NIK przedstawiona posłom wykazała, że statystyki absencji na lekcjach wychowania fizycznego nie uległy poprawie, a uczniowie w ankiecie ocenili te lekcje jako nieatrakcyjne.

Posłowie pytali między innymi o narzędzia doszkalania nauczycieli wychowania fizycznego, czy jest możliwy  udział i prowadzenie zajęć wychowania fizycznego przez znanych sportowców, czy jest możliwe przeprowadzanie badań dopuszczających dzieci i młodzież do udziału w zawodach sportowych przez lekarzy szkolnych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Aleksander Sopliński, między innymi zwrócił uwagę na konieczność aktywizacji rodziców oraz przeciwdziałania zwolnieniom z lekcji wychowania fizycznego.

W dyskusji posłowie poruszali problemy dotyczące zwolnień lekarskich z lekcji wychowania fizycznego, lepszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystywania obiektów sportowych dla dzieci i młodzieży, odpowiedniego nadzoru resortu edukacji nad prowadzeniem lekcji wychowania fizycznego w szkołach.

Komisje uchwaliły dezyderat i skierowały do ministrów: edukacji, nauki i młodzieży, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz zdrowia w sprawie podjęcia działań w zakresie zapobiegania absencji uczniów na lekcjach wychowania fizycznego.