Lekarze rodzinni - świadczeniodawcy podstawowej opieki zdrowotnej z Federacji Porozumienie Zielonogórskie rozważają możliwość wypowiadania umów z NFZ. Uzasadniają to niedotrzymaniem zobowiązań zawartych w porozumieniu z ministrem zdrowia ze stycznia 2015 roku.

Lekarze z Porozumienia twierdzą, że obecny minister nie znajduje czasu, albo nie chce spotkać się z nimi, by porozmawiać o funkcjonowaniu POZ.

Porozumienie przypomina, że 9 lipca 2015 roku w Zabrzu, podczas jedynego krótkiego spotkania, na które minister zaprosił przedstawicieli PZ, zapewniał ich, że będzie przestrzegał treści porozumienia sygnowanego przez poprzednika. Jednak jak twierdzi Federacja, w dalszym ciągu tego nie robi.

„Z ministerstwa zdrowia nie dobiegają żadne sygnały, że podejmowane są jakiekolwiek działania mające na celu wprowadzenie zmian w ustawach o świadczeniach zdrowotnych, o działalności gospodarczej i o cmentarzach i chowaniu zmarłych, mającej skutkować stworzeniem instytucji koronera. A takie właśnie obietnice złożył lekarzom rodzinnym 7 stycznia 2015 roku Bartosz Arłukowicz” - oświadcza Porozumienie.

Porozumienie krytycznie wypowiada się także o ministrze zdrowia Marianie Zembali.

- Patrząc na jego bieżącą działalność mamy wrażenie, że poza akcjami medialnymi nie ma zamiaru dokonywania jakichkolwiek zmian w ochronie zdrowia. Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia na temat kardiologii dziecięcej opowiadał, że wszystko w naszym kraju funkcjonuje fantastycznie. Nie ma potrzeby czegokolwiek zmieniać. Według niego, jeśli jest dobrze, a nawet bardzo dobrze w stosunku do krajów ościennych, to czego jeszcze od niego ktokolwiek i czegokolwiek może chcieć? - przypomina ekspert Porozumienia Zielonogórskiego Joanna Zabielska-Cieciuch.

Lekarze PZ uważają, że minister nie zamierza dotrzymać słowa. - W tej sytuacji czujemy się zwolnieni z obowiązków nałożonych na nas tym Porozumieniem i rozważymy, czy nie należy naszych umów wypowiedzieć w 45-dniowym terminie, ze skutkiem w październiku tego roku - kwitują eksperci Porozumienia Zielonogórskiego.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.federacjapz.pl, stan z dnia 4 sierpnia 2015 r.