Natomiast Fundacja pomoże Stowarzyszeniu w tworzeniu przy szpitalach grup wsparcia dla pacjentów bariatrycznych.

Chirurgia bariatryczna to najbardziej efektywna metoda leczenia otyłości olbrzymiej. Wielu pacjentom ratuje życie, zapewnia powrót do zdrowia i normalnego funkcjonowania. Obecnie w Polsce operacje chirurgii bariatrycznej realizowane są w około 30 szpitalach. Rocznie operowanych jest od 2 do 3 tysięcy pacjentów. Potrzebujących jest jednak zdecydowanie więcej.

W Polsce, na nadwagę (stan przedotyłościowy) i otyłość choruje blisko 70 procent społeczeństwa. Leczenia metodami chirurgicznymi (tzw. chirurgia bariatryczna) wymaga już blisko pół miliona chorych ze wskaźnikiem masy ciała BMI 40+ (otyłość olbrzymia) oraz ponad milion dwieście tysięcy  pacjentów z BMI 35+ i schorzeniami będącymi powikłaniami otyłości, na przykład cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami układu krążenia lub kostno-stawowego.

 Dzięki wspólnym działaniom specjalistów zaangażowanych w chirurgiczne leczenie otyłości, instytucji publicznych oraz pacjentów, od 2016 roku operacje bariatryczne stanowią osobną grupę świadczeń refundowanych przez NFZ, a zasady refundacji operacji  bariatrycznych dla pacjentów z BMI 40+ są czytelnie określone. Konieczne jest jeszcze jednak zagwarantowanie dostępności do refundowanego zabiegu wszystkim potrzebującym.

Obecnie, pod patronatem Stowarzyszenia Pacjentów Bariatrycznych CHLO działają trzy grupy wsparcia: dwie w Krakowie - przy Szpitalu Uniwersyteckim, przy ulicy Kopernika 21, przy Centrum Zdrowia artClinique mieszczącym się przy ulicy Krakowskiej 39 oraz jedna w Warszawie – przy Wojskowym Instytucie Medycznym przy ulicy Szaserów 128.

Fundacja OD-WAGA obok chirurgii bariatrycznej zajmuje się obroną praw wszystkich chorych na otyłość. Jej priorytetem jest doprowadzenie do powstania w Polsce kompleksowego systemu profilaktyki i leczenia choroby otyłości na każdym jej etapie oraz opieki nad chorymi na otyłość.

 [-DOKUMENT_HTML-]

 Również Rzecznik Praw Pacjenta wspiera osoby chorujące na otyłość trzeciego stopnia, tzw. otyłość olbrzymią. W marcu 2015 roku zwrócił się do wojewodów i marszałków województw z prośbą o przekazanie informacji, czy podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie ich województw zapewniają osobom z otyłością dostęp do aparatury medycznej wykonującej badania takie jak rezonans magnetyczny, tomografię komputerową oraz PET, odpowiednie łóżka o zwiększonej nośności, transport sanitarny mogący zrealizować przewóz pacjentów z otyłością, a także dostęp do ambulansów pogotowia ratunkowego mogący przewieźć pacjentów chorych na otyłość  i dostęp do świadczeń w zakresie opieki długoterminowej stacjonarnej (zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne). Zebrane informacje zostały zamieszczone na stronie internetowej Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

W 2017 roku Rzecznik Praw Pacjenta wystąpił do poszczególnych podmiotów leczniczych z prośbą o aktualizację powyższych danych. Ponadto Rzecznik stale monitoruje zgłoszenia związane z utrudnieniami w dostępie do świadczeń zdrowotnych  dla osób chorujących na otyłość oraz podejmuje interwencje w sytuacji pojawiających się problemów u tej grupy pacjentów.

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta znajdują się także dane placówek posiadających sprzęt o największej nośności, przeznaczony dla osób z otyłością trzeciego stopnia.

Źródło: www.bpp.gov.pl