W całym kraju w ramach programu, zarówno w pracowniach stacjonarnych jak i w mammobusach, przebadano 1 001 175 kobiet. Wartość udzielonych świadczeń we wszystkich etapach programu wyniosła ponad 84,5 mln zł.

Najliczniej z badań mammograficznych korzystały mieszkanki województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Prawie 41 tysięcy pacjentek skierowano na dalszą diagnostykę lub leczenie.

Natomiast z Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy skorzystało w 2017 roku prawie 460 tysięcy kobiet. Wartość wykonanych świadczeń we wszystkich etapach programu prawie blisko 20 mln zł.

Programy profilaktyczne finansowane są przez NFZ. Ich celem jest wczesne wykrycie chorób oraz kontrolowanie czynników ryzyka.

 [-OFERTA_HTML-]