Oczywiste jest, że fizjoterapeuta nie musi odbywać praktyk w dziedzinie ortodoncji, zatem pomyłkę należało niezwłocznie sprostować. Po zmianach studenci będą odbywać praktyki w dziedzinie „fizjoterapii w ortopedii i traumatologii” oraz w zakresie „fizjoterapii w medycynie sportowej”.

Projektowane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia fizjoterapeutów wejdzie w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.

Opracowanie: r. pr. Aleksandra Kosiorek

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl