Według danych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego liczba studentów na kierunkach lekarskich w listopadzie 2003 roku wynosiła ponad 12,3 tysice, w listopadzie 2013 roku było ich już ponad 25,8 tysicz.

- Uczelnie, które podejmują się kształcić przyszłego lekarza, bez względu na ich formę własności, muszą zagwarantować dobrą praktykę kliniczną i mieć bardzo dobre zaplecze medyczne – podkreśla Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. (pap)