Celem statutowym PASMI  jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z organami administracji państwowej i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz promowanie odpowiedzialnego i świadomego stosowania leków w celu poprawy stanu zdrowia polskiego społeczeństwa. 

- Bardzo ważna jest kontynuacja rozpoczętych projektów i dialogu w jakim pozostaje PASMI z organizacjami branżami instytucjami rządowymi a także z pacjentem i konsumentem. Dziękując członkom za ich zaufanie i wybór na funkcję prezesa na kolejną trzyletnią kadencję wierzę, iż PASMI jeszcze aktywniej włączy się w dialog z regulatorem a także będzie kontynuowało prace na rzecz samoregulacji branży – powiedziała Ewa Jankowska, prezes PASMI w kadencji 2016-2019

PASMI obecnie zrzesza 16 podmiotów: Aboca, A&D Pharma, Bayer, Boehringer Ingelheim, GSK, Johnson&Johnson, Omega Pharma Poland, Pfizer, Pierre-Fabre, Polpharma, Reckitt Benckiser, Sanofi, Takeda, Teva, USP Zdrowie, Walmark. PASMI jest członkiem AESGP – Europejskiego Stowarzyszenia producentów Leków OTC.


Źródło: PASMI