24 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie sektora farmaceutycznego zorganizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych.
Mówiono na nim m.in. o tym, że Polska jest nie tylko ciekawym i interesującym rynkiem zbytu dla firm farmaceutycznych, ale także daje możliwość eksportu do krajów ościennych. - mówiła na spotkaniu dyrektor Departamentu Inwestycji Zagranicznych w PAIiIZ Iwona Chojnowska-Haponik. Ponadto w Europie ocenia się bardzo dobrze współpracę przemysłu farmaceutycznego ze środowiskiem naukowym. Co więcej istnieje szansa Polska stała się liderem w Europie w produkcji leków generycznych w 2030 r.
W ocenie Prezesa URPL trwający kryzys ekonomiczny i konieczność optymalizacji kosztów wpływają również na branżę farmaceutyczną wobec czego poszukiwanie źródeł zakupu tańszych substancji czynnych sprawia, ze Europa otwiera się na rynki krajów trzecich.
W spotkaniu wziął również podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia - Igor Radziewicz-Winnicki, który podkreślił, że celem polityki lekowej Polski jest pełna realizacja potrzeb farmaceutycznych obywateli.

www.paiz.gov.pl