Pielęgniarkom będzie wystarczyło zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na uzyskanie statusu uchodźcy lub status rezydenta długoterminowego Unii. Status taki może uzyskać osoba, która przebywała w Polsce legalnie i nieprzerwanie co najmniej pięć lat. 

Pielęgniarki z zagranicy nie będą też już musiały odbywać 12-miesięcznego stażu adaptacyjnego, tylko krótszy od trzech do sześciu miesięcy.

Czytaj: Zmniejsza się liczba pielęgniarek >>>

Zmiany te zawarte są w poselskim projekcie  nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Cały artykuł www.rp.pl