W roku 2014 w ramach programu wymiany menedżerów Federacja gości w Polsce sześciu menedżerów z pięciu krajów: z Finlandii, Słowenii, Czech, Hiszpanii oraz Portugalii. Uczestnicy programu będą przebywać w Szpitalu Praskim w Warszawie, Szpitalach Jonschera i Kopernika w Łodzi oraz w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie.

Polska Federacja Szpitali działa od 2011 roku. Jej celem jest wspieranie szpitali oraz ich menedżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu.

Organizacja zrzesza 91 członków, w tym 72 szpitale, 15 członków wspierających oraz 4 założycieli – członków wspierających. PFSz reprezentuje szpitale posiadające ponad 22 tysiące łóżek i przychody na poziomie ponad 3,5 mld zł rocznie. Członkowie bezpośredni Federacji zatrudniają ponad 50 tysięcy osób. Organizacja jest członkiem Europejskiej Federacji Szpitali (HOPE), reprezentującej placówki medyczne, które dysponują około 80 procentem łóżek szpitalnych w Unii Europejskiej.