W dniu 11 września 2015 r. odbędą się kolejne spotkania ministra zdrowia Mariana Zembali w ramach cyklu "Polaków Zdrowia Portret Własny 2015". Tym razem minister zdrowia odbędzie wizytę w Gorzowie Wielkopolskim i Poznaniu.

Spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim odbędzie się 11 września 2015 r. o godz. 9:30 w sali konferencyjnej Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. ul. Dekerta 1, niski parter. Uczestnikami debaty będą: prof. Marian Zembala - Minister Zdrowia, Tadeusz Jędrzejczyk - Prezes NFZ, Katarzyna Osos - Wojewoda Lubuski, Elżbieta Polak - Marszałek Województwa Lubuskiego. Tematy przewodnie to:

- Nierówności w zdrowiu, diagnoza systemu oraz kierunki rozwoju ochrony zdrowia w województwie lubuskim;

- Oddłużenie gorzowskiego szpitala poprzez przekształcenie w spółkę, jego efekty i kierunki rozwoju. Lubuskie priorytety w zakresie ochrony zdrowia;

- Powiatowe czyli gorsze? Duże problemy małych szpitali - perspektywa pediatry;

- Znaczenie Porozumienia Zielonogórskiego w rozwoju medycyny rodzinnej;

- Nowa perspektywa finansowa - wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020;

- Odnowienie „Partnerstwa dla transplantacji w województwie lubuskim";

Drugie spotkanie odbędzie się również 11 września 2015 r. w Poznaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim przy al. Niepodległości 16/18, sala sesyjna (I piętro). Uczestnikami debaty będą: prof. Marian Zembala - Minister Zdrowia, Tadeusz Jędrzejczyk - Prezes NFZ, Marek Woźniak - Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Piotr Florek - Wojewoda Wielkopolski, JM prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki - Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Do tematów przewodnich spotkania w Poznaniu będą należały:

- Problemy endoprotezoplastyki w Polsce;

- Problematyka kolejek pacjentów oczekujących na endoprotezoplastykę stawu biodrowego i kolanowego w województwie śląskim - dlaczego tak długo?;

- Problemy współczesnej alloplastyki stawów z epidemiologicznego punku widzenia na przykładzie Szpitala Klinicznego im W. Degi UM w Poznaniu;

- Telemedycyna na przykładzie modelu zabrzańskiego;

- Rola i zadania lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia na przykładzie Wielkopolski;

- Wielkopolski Program Onkologiczny;

- Centra doskonałości - droga do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych;

- INPRONKO - Protonoterapia i onkologia - inteligentne wyrównanie szans w 5 województwach zachodniej Polski;

- Nowa perspektywa finansowa - wyzwania i szanse dla wzmocnienia ochrony zdrowia w latach 2014-2020;

- Szczepienie dzieci - nadzieje i wątpliwości w 2015 r.

Szczegółowy plan spotkań znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 10 września 2015 r.