Na konkurs ogłoszony w maju 2017 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wpłynęło 35 ofert. Dwie z nich nie spełniło wymogów  formalnych, komisja konkursowa oceniła pozostałe 33, a spośród nich wyłoniła 15.

Całkowity koszt działań realizowanych przez  wybrane organizacje to blisko 250 tys. zł. Łączna kwota dotacji przyznana dziś przez zarząd to 150 tys. zł, z czego najwyższa wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 15 tys. zł.

Wśród organizacji, które otrzymają pieniądze na działania skierowane do osób niepełnosprawnych są między innymi Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach, które na zadanie pod nazwą: „Prowadzenie rehabilitacji w Weekendowym Ośrodku Wsparcia” otrzyma 15 tys. zł dotacji,  Fundacja Wspierania Edukacji, Integracji i Terapii Osób Niepełnosprawnych „Kaja”– IV, które na  „Międzynarodowe Forum Opiekunów i terapeutów osób niepełnosprawnych – Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną.” otrzyma 12 tys. zł dotacji, Stowarzyszenie Kontakt Miast Białystok – Eindhoven, które realizuje zadanie pod nazwą: „Warsztaty rozwijające kompetencje drogą do aktywizacji zawodowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi” i otrzyma na ten cel 11 tys. zł dotacji, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie „Barwa”, które na zadanie pod nazwą: „Tęcza przyszłości” – program wsparcia dla dzieci i młodzieży z autyzmem”  dostanie 10 tys. zł dotacji a także  Suwalskie Stowarzyszenie Amazonka na „Prowadzenie kompleksowej rehabilitacji kobiet po operacji onkologicznej piersi”, na które dostanie 7,5 tys. zł dotacji.

Źródło: www.wrotapodlasia.pl