Pilotażowy program BGK polega na zrestrukturyzowaniu zadłużenia (zobowiązania wymagalne i długoterminowe) w okresie 25 lat z 3 letnim okresem karencji. Karencja potrzebna jest do wdrożenia zmian wynikających z programów naprawczych szpitali, zgodnie z założeniami audytów zewnętrznych, wykonanych dla obu placówek. Oprocentowanie łączne kapitału to 2,5 procent, co pozwoli na znaczące obniżenie kwot, jakie szpitale przeznaczały na obsługę zobowiązań w różnych bankach.

- Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem wspierającym rozwój, a zdarza się, że rozwój jest niemożliwy bez rozwiązania problemów, które miały miejsce w przeszłości. Z taką sytuacją zetknęliśmy się tutaj. Nasz bank przyznał 137 mln szpitalowi nr 2 oraz 72 mln szpitalowi nr 1, na pokrycie wszelkich zobowiązań. Pozytywnie oceniliśmy programy naprawcze obu szpitali.  Zabezpieczeniem jest poręczenie samorządu województwa podkarpackiego. To wszystko razem pozwoliło na zaproponowanie warunków, które udzieliliśmy szpitalom- mówiła Beata Rapa, dyrektor regionalny BGK w Rzeszowie.

Umowy kredytowe podpisane zostaną 29 grudnia 2017. Wsparcie strony rządowej będzie miało kluczowe znaczenie dla planu naprawczego szpitali wojewódzkich, jego pozyskanie wymagało szeregu działań realizowanych przez samorząd wojewódzkich, wśród których było miedzy innymi połączenie szpitali i przygotowanie programów naprawczych. 

-  Połączyliśmy Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie oraz Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu z OLK. To dało wymierne efekty oraz redukcję kosztów, pozwoliło na wspólne zakupy,  zmniejszenie kosztów administracji, przyjęcie wspólnej strategii inwestycyjnej i inne potrzebne zmiany. Kredyt udzielony przez BGK pozwoli obniżyć koszty działalności szpitali o około 10 mln złotych rocznie. Te pieniądze będą przeznaczone na leczenie pacjentów- podkreśla członek zarządu województwa podkarpackiego, Stanisław Kruczek.

 

Samorząd województwa postawił także na inwestycje w służbę zdrowia w ramach środków RPO WP. Dofinansowanie dla projektów składanych w trybie pozakonkursowym dla szpitali wojewódzkich to około 210 mln zł. Łączna kwota inwestycji w szpitalach wojewódzkich i powiatowych Podkarpacia ma wartość ponad 500 mln złotych.

- W ostatnim czasie do szpitala w Krośnie zakupiony został nowy mammograf, do wojewódzkiej przychodni w Rzeszowie trafiła gamma kamera. Przed kilkoma dniami przyszła do nas bardzo dobra wiadomość w związku z projektem na 22 mln, który został zaakceptowany w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 1 w Rzeszowie. Dzięki temu do ponad 100 mln zł inwestycji, które dla tego szpitala zaplanowaliśmy, dochodzi kolejne kwota. Będzie ona przeznaczona na wysokospecjalistyczny sprzęt do leczenia chorób nowotworowych, między innymi na czwarty akcelerator. Kolejnym krokiem na etapie restrukturyzacji szpitali jest pomoc finansowa dla nich  - mówił marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.