W dniu 27 listopada 2014 r. na stronie internetowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Projekt proponuje zrezygnowanie z wysyłania wiadomości tekstowych o charakterze alarmowym do numerów alarmowych 997, 998 oraz 999.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635) dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych zapewnia kierowanie krótkich wiadomości tekstowych (sms) do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo do niesienia pomocy. Jak wskazano w uzasadnieniu projektowanej ustawy, ze względu na stopień skomplikowania technicznego tego zagadnienia oraz fakt, iż przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych o charakterze alarmowym nie będzie tak powszechne jak w przypadku połączeń głosowych, nie jest zasadne rozbudowywanie systemu, aby rozszerzać tą funkcjonalność na numery 99x. Ponadto w projekcie dodano wyłączenie usług świadczonych w roamingu międzynarodowym spod obowiązku kierowania sms na numer 112, ponieważ nie ma jednolitych rozwiązań techniczno-organizacyjnych na poziomie międzynarodowym, które dotyczą standardów oraz procedur rozsyłania krótkich wiadomości tekstowych na numer 112 pomiędzy sieciami operatorów komórkowych różnych krajów.

Projektowana ustawa ma wejść w życie w dniu ogłoszenia.

Opracowanie: Jacek Tkacz, RPE WK

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 2 grudnia 2014 r.