Placówka w Płocku wzbogaci się o 12 nowoczesnych, niezawodnych urządzeń. Zakup pozwoli na wykonanie w ciągu roku około 750 specjalistycznych badań. Z nowego sprzętu skorzysta nawet 5 tysięcy pacjentów.

Wysłużoną i awaryjną aparaturę bloku operacyjnego zastąpi między innymi stół operacyjny umożliwiający operowanie osób z nadwagą, aparat do znieczulenia, a także nowa lampa operacyjna. Zestawy laparoskopowe i artroskopowe będą służyły do wykonywania zabiegów bezinwazyjnie. Dzięki temu skróci się czas pobytu chorych na oddziale szpitalnym oraz okres rekonwalescencji.Szpital wojewódzki jest jedną z wiodących placówek w województwie. Od 2010 roku liczbę miejsc dla chorych zwiększono o 43. Dziś szpital dysponuje 922 łóżkami. W 2014 roku placówka przeprowadziła ponad 40 tysięcy hospitalizacji, wykonała przeszło 11 tysięcy zabiegów operacyjnych, wszczepiła 192 rozruszniki serca oraz przeprowadziła ponad 1,2 mln badań laboratoryjnych.