Program szkolenia obejmie zasady planowania czasu pracy pracowników, w tym pracowników pełniących dyżury medyczne w 2016 roku, zasady planowania i rozliczania dyżurów medycznych oraz najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawie niewypracowania wymiaru czasu pracy przez pracowników pełniących dyżury medyczne.

Czytaj:
 Lekarz może założyć praktykę zawodową w celu pełnienia dyżurów>>>

Podczas webinarium zostanie także omówiony komunikat Ministerstwa Zdrowia  z 13 lipca 2015 roku w sprawie pełnienia dyżurów medycznych przez lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne i problemów związanych z planowaniem dyżurów rezydentów. 

Dyskusja będzie także dotyczyła klauzuli opt – out i zasad planowania i rozliczania czasu pracy w jej ramach, sposobów rekompensaty pracy nadliczbowej, pracy w szóstym dniu tygodnia, pracy w niedziele i święta. 

Prowadzącą podczas szkolenia będzie Joanna Kaleta.

Joanna Kaleta

Adwokat, doświadczony prawnik specjalizujący się między innymi w zagadnieniach czasu pracy, w tym pracowników różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Webinarium odbędzie się 18 lutego 2016 roku w godzinach od 11.00 do 12.00.

Udział w szkoleniu dla klientów Wolters Kluwer jest bezpłatny - wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Więcej informacji www.szkolenia-online.wolterskluwer.pl