Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej oraz Nyskie Centrum Sercowo Naczyniowe Polsko-Amerykańskich Klinik Serca (PAKS) dołączyły do grona placówek, które uzyskały Certyfikat „Szpital bez bólu”. Wcześniej Komisja Certyfikacyjna doceniła w ten sposób pracę oddziałów chirurgii naczyniowej PAKS w Ustroniu, Bielsku-Białej, Dąbrowie Górniczej, Starachowicach i Chrzanowie.

Obecnie więc wszystkie oddziały chirurgii naczyniowej Polsko-Amerykańskich Klinik Serca mogą pochwalić się certyfikatami „Szpital bez bólu”. Oznacza to, że personel medyczny PAKS przeszedł wymagane szkolenia z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego a na oddziałach przestrzegane są procedury związane z oceną nasilenia bólu pooperacyjnego, monitorowaniem i zgłaszaniem działań niepożądanych stosowanego leczenia, a także informowaniem pacjentów przed zabiegiem o możliwościach i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego oraz prowadzeniem dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania przeciwbólowego, zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami uśmierzania bólu.

Program „Szpital bez bólu” polega na nadawaniu certyfikatu „Szpital bez bólu” placówkom, które spełnią określone kryteria i przez to przyczynią się do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego w polskich szpitalach. Został on zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu oraz Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca prowadzą sieć ponad 30 oddziałów kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej na terenie Polski. PAKS wchodzi w skład Grupy American Heart of Poland, która obejmuje także jeden z największych kompleksów uzdrowiskowych w Europie – Uzdrowisko Ustroń. Tylko w 2013 roku w ośrodkach PAKS leczono około 30 tysięcy chorych, w tym ponad 5 tysięcy osób z zawałem serca.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.klinikiserca.pl, stan z dnia 17 marca 2015 r.