Miałoby to dotyczyć nawet małych gabinetów przyjmujących pacjentów komercyjnie. W sumie objęłoby około 16,5 tysiąca przedsiębiorstw.


Efektem takich regulacji byłoby zniesienie ograniczeń w kontrolowaniu podmiotów leczniczych, ponieważ ustawa o działalności gospodarczej ogranicza liczbę kontroli oraz czas ich trwania.


Obecnie ustawie o swobodzie działalności gospodarczej nie podlegają SP ZOZ-y. Resort zdrowia chce, aby wszystkie podmioty pod tym względem były jednakowo traktowane.

Cały artykuł www.edgp.gazetaprawna.pl