W początkowym okresie w pracowni wykonywane będą zabiegi wszczepiania rozruszników, a w późniejszym czasie także kardiowerterów-defibrylatorów. Pierwszy zabieg wszczepienia rozrusznika serca zaplanowany jest na koniec września 2016. Przewiduje się, iż w pracowni będzie wszczepianych pacjentom około 25 rozruszników miesięcznie.

- Szpital w Piotrkowie cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów i trzeba robić wszystko, by tak zostało. Takim elementem wzmacniającym jakość świadczonych usług jest otwarta właśnie nowa pracownia. Myślę, że pracownicy szpitala mogą z satysfakcją stwierdzić, że pracują w dobrej firmie, a pacjenci i my wszyscy możemy czuć się od dzisiaj bezpieczniej – powiedział otwierając pracownię marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień.

Budowa pracowni kardiologicznej kosztowała prawie 700 tys. zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych szpitala. Uruchomienie pracowni pozwoli szpitalowi, który posiada już oddział kardiologiczny, poradnię kardiologiczną oraz pracownię hemodynamiki, na zapewnienie kompleksowości i ciągłości opieki kardiologicznej nad pacjentami. 

 

 

Szpital w Piotrkowie prowadzi 16 oddziałów, zakład diagnostyki obrazowej (z rezonansem magnetycznym i tomografem komputerowym), laboratorium, zakład histopatologii oraz dział rehabilitacji z dziennym ośrodkiem rehabilitacji ogólnoustrojowej.

W 2015 roku w szpitalu hospitalizowanych było 14 977 pacjentów, przychodnie specjalistyczne przyjęły 100 191 osoby, Dział pomocy doraźnej wykonał 9 030 wyjazdy ratownicze (karetki systemu S i P) oraz 16 278 transportów sanitarnych, dział rehabilitacji przyjął 3 505 osób, którym wykonano około 208 000 zabiegów, zakład diagnostyki obrazowej wykonał ogółem 68 870 badań, zakład diagnostyki laboratoryjnej dokonał 341 160 analiz, wykonano też 4 555 zabiegów operacyjnych.

Samorząd województwa łódzkiego w ramach modernizacji i dostosowania szpitala w Piotrkowie do potrzeb chorych przeznaczył w latach 2010-2015 łącznie 3.434.837 zł.

 


Źródło: www.lodzkie.pl