Pielęgniarki swoją decyzję tłumaczą lekceważącym podejściem do uwag i propozycji zgłaszanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w toku dotychczasowych konsultacji.

Związek zarzuca, że konsultacje mają wyłącznie pozorny charakter. Dalsze przekazywanie jakichkolwiek uwag – w opinii pielęgniarek- jest bezcelowe.


Źródło: www.ozzpip.com.pl