Pielęgniarki pracują zarówno w poradniach publicznych jak i prywatnych, a także dyżurują w szpitalach, przemieszczając się wiele razy w miesiącu pomiędzy tymi placówkami. Dotyczy to głównie tych, które są zatrudnione  na umowach cywilnoprawnych i których nie ograniczają przepisy ustawy o działalności leczniczej. 

Pielęgniarki te regularnie przekraczają dozwolone 7 godz. 35 min pracy na dobę i 37,5 godzin tygodniowo albo około tuzina 12-godzinnych dyżurów w miesiącu.

W województwie lubelskim pielęgniarki na umowach cywilno-prawnych to 70 procent zatrudnionych w większości szpitali.

Coraz częściej pielęgniarki zatrudniane są także przez firmy outsourcingowe, które zapewniają szpitalowi personel. 

Cały artykuł www.rp.pl

Czytaj także: Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych>>>