Ministerstwo zdrowia odrzuciło pomysły pielęgniarek i położnych dotyczących ustanowienia dla nich aktów w płacowych.

Wiceminister Sławomir Neumann wyjaśnia że znaczna część pielęgniarek i położnych jest zatrudniona w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej za zarządzanie placówką medyczną odpowiada jej dyrektor. To on decyduje o kwestiach związanych z zatrudnianiem i wynagradzaniem. Wiceminister podkreślił, że jego zdaniem poziom wynagrodzenia pielęgniarek i położnych powinien być uzależniony od kondycji ekonomicznej placówki, wielkości jej nakładów finansowych oraz realiów lokalnego rynku pracy.

Źródło: Gazeta prawna