Innym czynnikiem mającym wpływ na planowane wyniki jest opóźnienie w czasie zakładanego wcześniej terminu rozpoczęcia działalności Polskiej Centrali Zaopatrzenia CeFarMed Sp. z o.o. na skutek późniejszego niż zakładane uzyskanie zezwoleń Generalnego Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Poza tym, w związku z przejęciem w grudniu 2013 roku spółki Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska Sp. z o.o., prowadzącej szpital w miejscowości Góra, wyniki grupy kapitałowej PCZ w roku 2014 będą obciążone dodatkowymi kosztami związanymi z prowadzonym procesem restrukturyzacji.

PCZ, Grupa PCZ). Polski Holding Medyczny PCZ posiada w sektorze usług medycznych 20 przedsiębiorstw leczniczych w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, w tym 5 szpitali, 4 sanatoria, 7 przychodni, pogotowie ratunkowe i laboratorium diagnostyczne.
Grupa PCZ prowadzi hurtownię farmaceutyczną i hurtownię medyczną oraz kancelarię brokerską w zakresie ubezpieczeń. Grupa jako pierwsza w Polsce świadczy usługi medyczne praktycznie w pełnym zakresie (z wyłączeniem kardiochirurgii i kardiologii inwazyjnej). Z usług świadczonych przez Grupę PCZ korzysta około 450 tysięcy pacjentów rocznie.