Wśród ważniejszych z omawianych spraw, były techniczne kwestie dotyczące między innymi ręcznego wypełniania kart DILO. Ministerstwo ma przygotować ostateczną wersję karty, którą informatycy POZ dostosują do programów, z których korzystają przychodnie.

Ministerstwo poinformowało też, że jest już w trakcie konkursów na szkolenia onkologiczne, o które wnioskowali lekarze rodzinni. Omówiono także kwestie szkoleń jakie będą musieli przejść pediatrzy i interniści, by uzyskać uprawnienia do stałej pracy w POZ.

Czytaj: Wiceminister Warczyński: pakiet onkologiczny oceniamy na bieżąco >>>

Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego komentując spotkanie podkreślił, że lekarze ambulatoryjnej opieki specjalistycznej mogą wypisywać karty uprawniające do szybkiej ścieżki leczenia onkologicznego dopiero po rozpoznaniu nowotworu.  Jego zdaniem to wielki błąd i w wielu przypadkach wydłużanie czasu leczenia. Aby pacjenci szybko mogli otrzymać karty i rozpocząć hospitalizację, wielu lekarzy AOS - odsyła ich do POZ.

Z kolei Marek Twardowski, wiceprezes PZ, zwrócił uwagę że z powodu rosnącej biurokracji obecnie wizyta pacjenta w poradni lekarza rodzinnego trwa kilka minut a powinna, co najmniej 15.  Poruszono także kwestę zmian w sprawozdawczości POZ w 2015 roku.

Jednym z tematów,  który ciągle jest przedmiotem sporu świadczeniodawców POZ z Ministerstwem Zdrowia, jest kwestia wadliwego sposobu weryfikacji ubezpieczonych. Jak podkreślał Krajewski, „to wielka kompromitacja dla NFZ, bo ciągle zdarzają się przypadki pacjentów ubezpieczonych, którzy w systemie e-WUŚ wyświetlają się jako nie posiadający ubezpieczenie zdrowotnego”.  – Takie narzędzie nie może być podstawą rozliczania świadczeń - dodał.

Marek Twardowski wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Zdrowia, żeby przyjrzało się temu problemowi w trybie nadzoru nad NFZ.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Porozumienia Zielonogórskiego, Kolegium Lekarzy Rodzinnych, Naczelnej Izby Lekarskiej, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz konsultanci ds. onkologii.
W pracach zespołu ds. POZ uczestniczyli przedstawiciele wszystkich organizacji reprezentujących POZ. 

Kolejne, zaplanowane na 22 kwietnia 2015 roku, spotkanie dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej,  będzie poświęcone zmianom w projekcie rozporządzenia w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.