Resort pracuje nad poprawką do ustawy do ustawy wdrażającej dyrektywę transgraniczną. Na razie przepisy implementujące unijne prawo do polskich warunków nie zostały wprowadzone.

Liczba wniosków składanych przez pacjentów do Funduszu rośnie w tempie lawinowym, a sprawy sądowe Fundusz będzie przegrywał i będzie musiał ponosić koszty postępowania oraz  obsługi prawnej.

Dyrektywa pozwala na leczenie w wybranym kraju UE. Jego koszty zwraca krajowy ubezpieczyciel. Regulacje weszły w życie 25 października 2013 roku. Jednak Polska nie przyjęła przepisów implementujących je do polskiego systemu prawnego. Ministerstwo do tej pory stało na stanowisku, że do czasu przyjęcia ustawy pacjenci nie dostaną ani złotówki. Jednak według opinii prawników można się powoływać bezpośrednio na przepisy unijne.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl