Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się z takim apelem do podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Wycofanie leków zarekomendowała Europejska Agencja Leków z powodu zanieczyszczenia, jakie wykryto w substancji czynnej używanej do ich produkcji.

Konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Jarosław Kaźmierczak wyjaśniał, że w przypadku wstrzymania sprzedaży i obrotu produktami leczniczymi zawierającymi substancję czynną valsartanum pacjenci powinni udać się do lekarza po inny lek.

Prof. Jarosław Kaźmierczak wskazał, że pacjent leczony lekiem zawierającym ww. substancję czynną powinien udać się do swojego lekarza prowadzącego (POZ lub specjalisty), który zastąpi valsartanum innym lekiem z tej samej grupy sartanów (np. losartan, kandesartan, telmisartan, irbesartan, eprosartan) lub zastosuje lek/grupę leków o podobnym działaniu leczniczym, tj. inhibitory konwertazy angiotensyny czy inne leki hipotensyjne — według indywidualnych wskazań.

Jednocześnie Rzecznik Praw Pacjenta uprzejmie dziękuje placówkom, które działania w tej sprawie podjęły już w chwili obecnej z własnej inicjatywy.