OZZL uważa, że art. § 8 ust. 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r. poz. 15 ) – są niezgodne z art. 2 Konstytucji RP z powodu naruszenia zasady ochrony praw nabytych. W wyniku wejścia w życie tych przepisów znaczna liczba anestezjologów, która wykonywała ten zawód od kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat straciła uprawnienia do jego wykonywania.

Źródło: www.ozzl.org.pl