Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował oświadczenie Zarządu Krajowego w sprawie rozwiązania konfliktu dotyczącego recept refundowanych.
W związku z pojawiającymi się zapowiedziami ze strony Ministerstwa Zdrowia o gotowości rozwiązania konfliktu związanego z wypisywaniem recept na leki refundowane, ZK OZZL, na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2011 r. przypomniał oczekiwania lekarzy w tym zakresie. Są one następujące:
- lekarz wypisujący recepty powinien być wyłączony z określania uprawnień pacjenta do refundacji leków oraz stopnia tej refundacji;
- lekarz nie może być karany za błędy popełniane przy określaniu uprawnień pacjenta do refundacji leków i stopnia tej refundacji – co jest oczywistą konsekwencją pkt 1;
- należy znieść „krótką ścieżkę” karania lekarza przez Narodowy Fundusz Zdrowia kwotą „nienależnej refundacji wraz z odsetkami” za „wypisanie recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi”.
Zdaniem OZZL, „najprostszym sposobem spełnienia powyższych oczekiwań jest skreślenie art. 48 ust 8 ustawy refundacyjnej z 12 maja 2011 roku oraz zmiana projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia o receptach”.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.ozzl.org.pl, stan z dnia 12 grudnia 2011 r.
 
Data publikacji: 12 grudnia 2011 r.