Według opinii prawników z kancelarii Lex Secure z Sopotu lekarz, który nie ma podpisanej indywidualnej umowy z NFZ, na wypisywanie recept refundowanych, lecz  pracuje w podmiocie leczniczym (szpitalu) który to podmiot taki kontrakt posiada czyli jako lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, może wystawiać recepty sobie oraz członkom swojej rodziny, jednakże nie może on zawierać przy tym  adnotacji „pro auctore” oraz „pro familiae”.

W związku z tym lekarz nie może w takiej sytuacji prowadzić dokumentacji w formie uproszczonej, przewidzianej w rozdziale 5a rozporządzenia  Ministra Zdrowia, w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, lecz obowiązany jest prowadzić pełną dokumentację , przewidzianą w rozdziale 2 tego rozporządzenia, który określa zasady prowadzenia dokumentacji podmiotu leczniczego.