W związku z opublikowanymi w dniu 14 lutego br. przez NRL założeniami nowego systemu wypisywania recept przez lekarzy, ZK OZZL przypominał, że w ocenie Związku najważniejszymi oczekiwanymi przez lekarzy zmianami w obecnych zasadach wypisywania recept są:

1. Zniesienie obowiązku weryfikacji przez lekarza uprawnień pacjenta do refundacji leków ( i zniesienie obowiązku wpisywania przez lekarza na recepcie identyfikatora płatnika),

2. Zniesienie obowiązku wypisywania przez lekarza na recepcie stopnia refundacji (odpłatności) za lek.

Źródło: www.ozzl.org.pl