Program został objęty honorowym patronatem Rzecznika Praw Pacjenta.

„Koperta Życia” to zestaw składający się z plastikowej koperty formatu A6, ankiety oraz dwóch naklejek. Ankieta, którą pacjent wypełnia wraz ze swoim lekarzem rodzinnym, powinna zawierać informacje o stanie zdrowia seniora, między innymi o chorobach, przebytych operacjach, przyjmowanych lekarstwach czy uczuleniach.

W części drugiej należy podać dane kontaktowe do osoby, która będzie powiadomiona w sytuacji nagłej, na przykład przewiezienia pacjenta do szpitala. Wypełnioną ankietę w plastikowej kopercie z naklejką umieszcza się w lodówce, natomiast na lodówce należy przykleić drugą naklejkę „Koperta Życia”. Umieszczenie koperty w lodówce, czyli miejscu widocznym i dostępnym, umożliwi ratownikom medycznym szybki dostęp do podstawowych informacji o pacjencie.

Program powstaje we współpracy z otwockimi parafiami, kierownikami ośrodków zdrowia, Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ, Uniwersytetem III Wieku „Otwarte Drzwi”, Komendą Powiatową Policji w Otwocku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku.

Pomysł wyposażenia w „Koperty Życia” osób starszych, samotnych oraz przewlekle chorych jest wzorowany na tzw. Pudełku Życia z Wejherowa – narodził się w gminie Gogolin. Obecnie jest wprowadzany przez kolejne samorządy w całej Polsce.

 

Źródło: www.bpp.gov.pl