Izba przyjęć nie może odmówić przyjęcia pacjenta z chorym okiem do innego szpitala, wskazując, 
że dziś nie ma dyżuru okulistycznego.

W tej sprawie jednoznaczne stanowisko zajęła prezes NFZ Agnieszka Pachciarz, która stwierdziła że jeśli placówki mają z NFZ kontrakt na szpitalny oddział ratunkowy lub izbę przyjęć, muszą przyjmować wszystkich pacjentów całodobowo. Oznacza to, że szpitale na danym terenie nie mają prawa ustalać między sobą, który pełni określonego dnia ostry dyżur.

Źródło: Rzeczpospilita