Sprzęt zasili Zakład Kardiologii Inwazyjnej funkcjonujący w placówce. Dzięki niemu możliwe będzie wykonywanie ważnych w profilaktyce naczyniowo-wieńcowej badań – USG wewnątrzwieńcowego czy pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej FRR.

Aparat posiadać będzie cyfrowy detektor, który zapewni wizualizację na najwyższym poziomie podczas zabiegów kardiologii interwencyjnej. Skróci się także czas oczekiwania pacjentów na podjęcie specjalistycznego leczenia, w związku z tym leczenie będzie skuteczniejsze i obarczone mniejszą liczbą powikłań.

Czytaj: Mazowsze: środki unijne dla trzech szpitali>>>

Inwestycja, która miała miejsce w placówce działającej na północy Mazowsza, przyczyni się do wyrównania dysproporcji w dostępie do wysoko standardowo wyposażonych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie województwa.