Organizacje pracodawców chcą porozumienia w sprawie recept refundowanych
\\

Pracodawcy RP wystosowali apel o kompromis i zawarcie szybkiego porozumienia dotyczącego recept refundowanych.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej apelują do administracji publicznej oraz środowisk lekarskich o kompromis i ustalenie wspólnego wzoru umowy uprawniającej do wystawiania recept na leki refundowane przez lekarzy zawierających indywidualne umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pracodawcy zrzeszeni w Organizacji, zaniepokojeni brakiem stabilizacji i bezpieczeństwa pacjentów w naszym kraju, zwracają się do Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz wszystkich grup działających w systemie ochrony zdrowia o spotkanie się przy okrągłym stole i uzgodnienie wspólnego stanowiska.

Pracodawcy RP obawiają się, że sytuacja braku dostępu do leków może się powtórzyć po 1 lipca 2012 r., gdy zacznie obowiązywać nowy wzór umowy na wystawianie recept na leki refundowane – znacznie bardziej restrykcyjny niż poprzedni i budzący opór wśród lekarzy, którzy nie chcą podpisywać tych umów. Zmiana ta może spowodować, że pacjenci korzystający z prywatnych gabinetów lekarskich lub podmiotów, które nie posiadają umowy z NFZ, będą mieli problem z uzyskaniem recepty refundowanej.

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej uważają, że zostały usunięte wszelkie przeszkody uniemożliwiające zawarcie kompromisowego porozumienia.

Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski zwraca się do wszystkich środowisk o wypracowanie kompromisu i jest gotowy do podjęcia się roli negocjatora. Dobro pacjenta, jego zdrowie i poczucie bezpieczeństwa powinny bowiem być najważniejsze.

Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, stan z dnia 29 czerwca 2012 r.

\
Data publikacji: 2 lipca 2012 r.