Aneks do umowy dotyczącej przekazania pieniędzy z budżetu województwa opolskiego na budowę stałej bazy LPR w Polskiej Nowej Wsi podpisano 15 stycznia 2018 roku.

Aneks dotyczył umowy na przekazanie z budżetu województwa kwoty 6,45 mln złotych na budowę bazy śmigłowcowej w Polskiej Nowej Wsi, która została podpisana 18 stycznia 2016 roku. W grudniu 2017 roku dyrekcja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zwróciła się do władz województwa o zwiększenie tej dotacji o kwotę o 1 293 067 zł, w związku z przetargiem ogłoszonym przez LPR i złożonymi w nim ofertami.

Starania o stałą bazę LPR w regionie samorząd województwa rozpoczął kilka lat temu i podpisanie tego aneksu kończy cały proces przygotowania  inwestycji.

– Funkcjonowanie bazy jest niezwykle ważne dla regionu, dlatego więc podjęliśmy decyzję o zwiększeniu dotacji, by doprowadzić tę inwestycję do szczęśliwego końca – mówi.  wicemarszałek województwa opolskiego Roman Kolek. – Już dziś, po roku funkcjonowania bazy tymczasowej widzimy, jak wiele ludzi doświadczyło dzięki temu szybkiej i sprawnej pomocy – dodaje.

Przez rok śmigłowiec stacjonujący w Polskiej Nowej Wsi wykonał około 500 lotów, co jest średnią dla funkcjonujących w Polsce baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Firma, która złożyła ofertę w przetargu, zapowiada, że budowę skończy w osiem miesięcy, co oznacza, że pod koniec roku 2018 baza będzie już funkcjonowała.

 [-DOKUMENT_HTML-]