W ramach opolskiego RPO znajdą się między innymi działania dotyczące efektywności energetycznej w budynkach publicznych, na które zostanie przeznaczone 17,4 mln euro (dotyczy to głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej) oraz dotyczące wydłużenia aktywności zawodowej. Kwota na wszystkie nabory wyniesie 8,4 mln euro. Tu znalazły się programy profilaktyczne, między innymi raka szyjki macicy, jelita grubego, raka piersi czy profilaktyka cukrzycy. 

50 mln euro zostanie przeznaczone na finansowanie działań w zakresie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych. Działania te mogą dotyczyć chorób cywilizacyjnych, opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami. 25,4 mln euro zostanie przeznaczone na infrastrukturę ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców regionu, a 10 mln euro na  e-usługi publiczne. Poza tym w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko znalazło się działanie zatytułowane: Infrastruktura ratownictwa medycznego, a w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój działanie pod nazwą: Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych. 

Czytaj: Opolskie: 68 mln euro na opiekę zdrowotną ze środków unijnych:::

Dyrektorzy szpitali podlegających samorządowi opolskiemu sygnalizowali podczas spotkania w urzędzie marszałkowskim, że trudno będzie startować w naborach wniosków, gdy brakuje map zdrowotnych (są dopiero opracowywane), a one są obligatoryjne. 

Agnieszka Okupniak, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odpowiadała, że właśnie z powodu braku map (zadanie resortu zdrowia) urząd odłożył nabory wniosków w ochronie zdrowia na późniejszy termin. Pytano, dlaczego wśród licznych programów profilaktycznych nie uwzględniono depresji, na którą choruje coraz więcej osób.

Wicemarszałek Roman Kolek odpowiadał, że obszary wsparcia określało Ministerstwo Zdrowia, a depresja prawdopodobnie znajdzie się w profilaktycznych programach krajowych. Dyrektorów szpitali z terenu Opola interesowało to, czy lokalizacja szpitala determinuje to, że mogą startować w naborach ogłoszonych przez UMWO lub w Aglomeracji Opolskiej. Agnieszka Okupniak odpowiadała, że opolskie szpitale startują w naborach ogłoszonych przez AO.

Ogólne Warunki Umów o udzielanie świadczeń - zmiany od 1 stycznia 2016 roku - SZKOLENIE


rzetelna i aktualna wiedza