Poprzednie postępowanie konkursowe- unieważniono z powodu uchybień formalnych. Konkurs wygrał wówczas Łukasz Radwański.

Konkurs na dyrektora szpitala obędzie się prawdopodobnie w czerwcu 2014. Wynika to z faktu, że trzeba wskazać osoby, które będą pracowały w komisji konkursowej, przyjąć regulamin postępowania konkursowego i ogłosić konkurs.

Od momentu opublikowania ogłoszenia w prasie ogólnopolskiej musi upłynąć miesiąc na składanie ofert kandydatów. Następnie ustalony będzie termin rozmów kwalifikacyjnych, które przeprowadzi komisja konkursowa.

Cały tekst www.radio.opole.pl