Dyżur bazy trwać będzie w porze dziennej, czyli latem od godziny 7 do 20, a w zimie - od godziny 8 do 15. Całodobowe dyżury pełnią w kraju cztery bazy. Najbliżej Opola znajdują się jednostki we Wrocławiu i Krakowie. Śmigłowiec z Opola doleci do miejsca zdarzenia w ciągu 10 minut.

Baza w Polskiej Nowej Wsi ma charakter tymczasowy. Docelowa gotowa będzie w 2018 roku. W całym 2017 roku i na początku 2018 roku trwać będą prace budowlane. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika ze zmiany własnościowej dotyczącej terenu oraz oczekiwania na wykonanie projektu bazy i wyłonienie wykonawcy. Z chwilą docelowego uruchomienia bazy kontenery i namiot zostaną rozebrane.

Samorząd województwa opolskiego wyasygnował 6.450 tys. złotych na powstanie docelowej bazy LPR. Kwoty będą przekazywane w miarę postępu prac budowlanych.


Źródło: www.opolskie.pl

 [-OFERTA_HTML-]