Celem rozporządzenia jest uregulowanie kwestii związanych z fakultatywnym włączeniem do systemu powiadamiania ratunkowego dodatkowych numerów oraz ich obsługą.

Rozporządzenie określa tryb włączania numerów telefonicznych do systemu powiadamiania ratunkowego, sposób rozliczania kosztów utrzymania systemu i obsługi danego numeru telefonicznego, warunki techniczne obsługi numerów telefonicznych w systemie, tryb i warunki współpracy oraz wymiany informacji między centrami oraz wzór wniosku o włączenie i wyłączenie numeru telefonicznego z systemu.

W rozporządzeniu określone zostały jednolite warunki współpracy podmiotów dysponujących numerami 991. 992. 993. 991 i 987 oraz innych podmiotów. do których zadań należy ochrona życia. zdrowia. bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska dysponujących numerami alarmowymi. które mogą być obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. z administratorem systemu teleinformatycznego.

Warunkiem obsługi numeru telefonicznego podmiotu w systemie jest dostosowanie i podłączenie przez ten podmiot jego systemu teleinformatycznego do systemu teleinformatycznego, zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej przekazanej przez administratora systemu teleinformatycznego.

Opracowanie: Ewelina Wójcik